Terminanfrage

Start Ende Anzahl Nächte Route Schiff Kabinentyp Max Frei Preis Spezial Anfrage
10.11.2018 17.11.2018 7 Ari & South - Male - North Ari Atoll - South Ari Atoll - Felidhoo Atoll - South Male Atoll - Male Nautilus One Standard 16 5 1.575 € Anfrage
18.11.2018 25.11.2018 7 Ari Atoll Nautilus One Standard 16 16 1.650 € Anfrage
26.11.2018 04.12.2018 8 Ari & South - Male - North Ari Atoll - South Ari Atoll - Felidhoo Atoll - South Male Atoll - Male Nautilus One Standard 16 16 1.800 € Anfrage
22.12.2018 05.01.2019 14 Ari & South - Male - North Ari Atoll - South Ari Atoll - Felidhoo Atoll - South Male Atoll - Male Nautilus One Standard 16 16 3.150 € Anfrage
06.01.2019 15.01.2019 9 Ari & South - Male - North Ari Atoll - South Ari Atoll - Felidhoo Atoll - South Male Atoll - Male Nautilus One Standard 16 16 2.025 € Anfrage
16.01.2019 28.01.2019 12 Deep South Nautilus One Standard 16 16 2.700 € Anfrage
29.01.2019 10.02.2019 12 Deep South Nautilus One Standard 16 16 2.700 € Anfrage
11.02.2019 23.02.2019 12 Deep South Nautilus One Standard 16 16 2.700 € Anfrage
02.04.2019 12.04.2019 10 Ari & South - Male - North Ari Atoll - South Ari Atoll - Felidhoo Atoll - South Male Atoll - Male Nautilus One Standard 16 16 2.250 € Anfrage